سمینار فاران

فستیوال کلینیک زیبایی فاران استتیک22مرداد ماه

این فستیوال با همکاری هلدینگ ایران دی اچ برگزارگردید و با  حضور پزشکان متخصص و مشتریان کلینیک فاران استتیک بوده است که  مدعوین حدود 150نفر بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما

برگزارکننده حرفه ای سمینارهای علمی و تخصصی مو در کشور 

تلفن: 02144614880

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.